ראשי | קבלה | קו הגורל

קו הגורל

קו הגורל קו הגורל

כולם רוצים מזל טוב שיעניק להם שפע, בטחון וחיים מאושרים. אך מהו באמת מזל והאם הוא ניתן לשינוי לטובה? בואו לקבל תשובה כיצד לשנות את המזל שלכם

לקבלת יעוץ אישי ממני, התקשרו עכשיו: 072-2285484

מה המזל שלי בחיים? על פי הגדרת המקובלים מזל הינו שפע הנקצב לאדם, מעין צידה לדרך, ונקבע לו טרם ביאתו לעולם ונועד לאפשר לו את השלמת תפקידו במערכת הבריאה. ראיה לכך מוצאים בתלמוד שם מובא כיצד עולה המלאך הממונה על ההריון ומעמיד את הביצית המופרית בפני הבורא ושואל: "ריבונו של עולם מה יהא על הטיפה הזאת האם לעשירות או לעניות, להצלחה או לכישלון לחיים או למוות ..", כלומר מה יהא כוח מזלו הפוטנציאלי של האדם, מהו גורלו ואילו תכונות אופי יוטבעו בו. קרי, הן המזל והן הגורל משפיעים בכללותם וקובעים את איכות החיים במישורים מגונים כגון פרנסה, זיווג, בריאות וכדומה.

על דעת חכמי הקבלה קיים קשר הדוק ומחייב שבין יום הלידה לכוח המזל כאמצעי משפיע על קו הגורל.
לאורך התקופות יחסם של חכמי הקבלה לנושא המזלות לא היה אחיד והמחלוקת היתה רבה. ר' רבי חנינא אומר : "מזל מחכים, ומזל מעשיר - ויש מזל לישראל", לעומתו סבור ר' יוחנן "שאין מזל לישראל". הוא מסביר וטוען "מנין שאין מזל לישראל " ומסתמך על דברי ספר ירמיה הנביא: "אל דרך הגויים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגויים מהמה" (י',ב'). קרי, הבדילו את עצמכם מן הגויים שעובדים את הכוכבים ומזלם מושפע מגרמי השמים.

איך השתנה המזל של אברהם לטובה
כזכור אברהם, האסטרולוג הראשון, חזה על פי הכוכבים כי אין בנים במזלו. הצטער מאוד ואמר לבורא " חזיתי במזלי המושפע מן הכוכב שלי כי אינני ראוי להוליד בנים". בהמשך כתוב "ויוצא אותו החוצה " (בראשית , ט"ו) ואמר לו הבורא : צא מכוח מזלך שמרגע זה אתה נמצא מעל לכוכבים ולא מתחתם ומזלך ישתנה לטובה. סוף הסיפור ידוע , הם זכו לחבוק בן זכר וקראו את שמו יצחק. האות יוד של שרי, שהופיעה בסוף שמה, עברה והופיעה בתחילת שמו של יצחק והתחלקה לשתי אותיות ה' ניתנו בשמות הוריו (אברהם קיבל ה' ושרה קיבלה ה') ומזלם נתהפך לטובה. אף סוד השם "יצחק" מקפל בתוכו ומנציח רצף מאורעות התלויים במזל ככתוב במדרש : האות יוד - מספרה בגימטריה הוא עשר - וזה כנגד עשרה ניסיונות שהתנסה אברהם אבינו . האות צ - מספרה בגימטריה הוא תשעים - שרה היתה בת תשעים שנה כשילדה את יצחק , האות ח - מספרה בגימטריה הוא שמונה כנגד שמונה ימי מילה, האות ק - מספרה בגימטריה הוא מאה - אברהם אבינו היה בן מאה שנה כשנולד יצחק.

יוסף וכותונת הפסים
דוגמה נוספת לעניין זה מוצאים בסיפור יוסף עם כותונת הפסים. על דעת חכמת הקבלה המילה "פסים" היא ראשי תיבות לרצף השתלשלות חייו של יוסף – פוטיפר, סריסים, ישמאעלים מדיינים. רבי אלעזר פתח ואמר, "הכול תלוי במזל, ואפילו ספר תורה בהיכל", וממשיך הזוהר ושואל מדוע נקרא "מזל"? ומשיב, שממנו תלויים ההצלחות וממנו מזדלזלים העליונים והתחתונים. כלומר מזל מלשון מזיל וכשם שהדמעה מזילה כך מזיל השפע מעולמות רוחניים ומשפיע שפע רב הן בהיבט הרוחני והן בגשמי.

בחכמת הקבלה מובאות שיטות רבות ומגוונות המלמדות כיצד לבחון את כוח המזל והגורל. השיטה המובהקת עוסקת בדינמיקה שבין שם האדם ותאריך הלידה. יש הסוברים שראוי לייחס משמעות לערכים הנומרולוגיים של השם הפרטי למול תאריך הלידה, יש אלה שמצרפים את שם המשפחה למשוואה (טעות יסודית הואיל ושם המשפחה לא מהווה פקטור בכוח המזל) ויש אלה שטוענים שאין להסתמך על הנומרולוגיה המוכרת כיום כי היא אינה עוסקת בתוכנן הפנימי-רוחני של האותיות העבריות ומסתפקת באופן רדוד בהמרת אותיות למספרים ותו לא.

חכמת הקבלה מלמדת כי בחינה מדוקדקת של כוח המזל צריכה להיעשות על מי שבקיא בלבד ובמספר דרכים שונות, שבסופן מתקבלת אבחנה ברורה ומדויקת אודות מזלו של האדם לרבות מה מומלץ לעשות כדי לשנות את המזל באופן משמעותי ולטובה. כלומר, אם האדם נתקל בקשיים בנושאים כגון : זיווג, פרנסה, אהבה וכדומה. אל ייאוש! ניתן על פי פעולות רוחניות פשוטות לחולל שינויים, להתגבר, להתחזק ולצאת לדרך חדשה שכולה אור והצלחה בכל.

ליצירת קשר ופרטים נוספים על יצחק אהרון

לקבלת יעוץ אישי ממני, התקשרו עכשיו: 072-2285484
עוד באותו נושא:

יצחק אהרון, קו הגורל, קו הגורל קריאה בכף היד, קריאה בכף היד קו הזוגיות, קו הגורל בכף היד